Стоящо съндъче с кокос, 50 см Стоящ цветарник с 4 кошници Висящ съндък Висяща кошница Ива -
Ф25, Ф30, Ф35